ORGANIZAČNÉ POKYNY – ISU ME V KRASOKORČUĽOVANÍ 2016 BRATISLAVA

1. DÁTUM A MIESTO KONANIA
Streda 27.1. – nedeľa 31.1.2016
Adresa: Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava
Zimný štadión sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste v Bratislave.

2. OTVORENIE brán štadióna je 1,5 hod. pred začiatkom oficiálneho programu. Stánky s občerstvením a infostánky budú otvorené 1 hod. pred začiatkom programu.

3. PROGRAM MAJSTROVSTIEV:
Program tvorí prílohu organizačných pokynov.
Oficiálny program online

4. VSTUP na štadión je výsuvnými schodiskami z ulice Odbojárov.

5. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE
Odporúčame na ISU ME 2016 v krasokorčuľovaní prísť mestskou hromadnou dopravou. Tá je pre držiteľov vstupeniek a akreditácií zdarma.

Na parkovanie môžete využiť zriadené záchytné parkovisko pri futbalovom štadióne Pasienky a parkoviská, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu.
Kapacita záchytného parkoviska je 180 miest. Poplatok je 1 EUR/hod.

Parkovisko v podzemnej garáži Zimného štadióna bude z bezpečnostných dôvodov prístupné len ŤZP (s označením “auto vedené vozíčkarom”), logistike a organizačnému výboru.

VEREJNÁ DOPRAVA
Doprava z Hlavnej vlakovej stanice:
Spoj č. 61 a 74 (autobusové spoje) – názov zastávok „Hlavná stanica“ a „Zimný štadión“
Doprava z Autobusovej stanice:
Spoj č. 205 (trolejbusový spoj) – názov zastávok „Autobusová stanica“ a „Zimný štadión“
Doprava z Letiska M.R. Štefánika:
Spoj č. 61 (autobusový spoj) – názov zastávok „Hlavná stanica“ a „Zimný štadión“

Do centra sa dostanete zo Zimného štadióna Ondreja Nepelu električkami z Vajnorskej ulice, trolejbusovými linkami z Jégeho ulice a tiež hustou sieťou autobusových liniek z Trnavskej cesty.

Akreditácia a vstupenka na šampionát platí ako cestovný lístok na MHD. Po vyzvaní sa treba akreditáciou alebo vstupenkou preukázať. V daný deň je MHD zdarma od 00:00 do 24:00. Pre “all event” lístky a akreditácie je MHD zdarma po celý čas trvania šampionátu.

6. INFORMÁCIE PRE VOZÍČKAROV
VSTUP PRE VOZÍČKAROV je označený z ulice Odbojárov symbolom „Imobilný“. Doprovod vozíčkara musí mať takisto platnú vstupenku.
Vozíčkari s platnou vstupenkou, ktorí sú držiteľmi platnej značky „auto vedené vozíčkarom“, majú umožnený vjazd a parkovanie v garáži štadióna.

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov štadióna ISU ME 2016 sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, profesionálne kamery a fotoaparáty (povolené sú len kompaktné fotoaparáty a telefóny), resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Organizátor si vyhradzuje právo na kontrolu návštevníkov podujatia a podľa uváženia a odporučenia bezpečnostnej služby zakázať vnesenie niektorých predmetov na štadión.

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Celý areál štadióna je počas trvania ISU ME 2016 prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov. Návštevníci ISU ME 2016 sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby, organizátorov podujatia a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

9. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky s darčekovými a reklamnými predmetmi ISU ME 2016, viď mapka. Stánky budú otovorené 1 hod. pred začiatkom programu.
Šatňa nie je k dispozícii.

10. STRATY A NÁLEZY
V prípade, že niektorý z návštevníkov podujatia stratí resp. nájde nejakú cennosť resp. osobnú vec, je potrebné postupovať nasledovne:
Nález: kontaktovať ktoréhokoľvek zástupcu usporiadateľa a odovzdať mu ju. Všetky prípadné nálezy budú následne odovzdané na centrálne pracovisko organizačného výboru.
Strata: prostredníctvom kontaktného emailu je možné sa dopytovať na stratené veci a s kompetentným pracovníkom dohodnúť ich prevzatie.
Kontaktný email:
info@ecbratislava.com.

11. PRVÁ POMOC
Stanovisko prvej pomoci sa nachádza priamo v priestoroch štadióna.

12. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi), zrkadlovky a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.

13. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Vstupenky na ISU EUROPEAN FIGURE SKATING CHAMPIONSHIP 2016

Top