ORGANIZAČNÉ POKYNY KONCERTU LUCIE BÍLÁ 50 FIFTY FIFTY

1. ORGANIZÁTOR
JEFFO s.r.o
Palárikova 12, 811 04 Bratislava
Email:
koncertfiftyfifty@gmail.com

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA
09.04.2016 a 10.04.2016
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava

3. ZAČIATKY KONCERTOV
09.04.2016 o 15.00 hod.
09.04.2016 o 20.15 hod.
10.04.2016 o 19.00 hod.

Koncerty začínajú presne v určený čas. Súčasťou koncertu nie je vystúpenie predkapely.

4. OTVORENIE brán štadióna je cca 2 hodiny pred začiatkom koncertu.

5. VSTUP na štadión je cez spúštacie schodiská z Námestia pri zimnom štadióne
VSTUP PRE VOZÍČKÁROV je označený z Námestia pri zimnom štadióne. Doprovod vozičkára musí mať takisto platnú vstupenku
VSTUP do sektoru STÁTIE  D3 je cez sektor A5
VSTUP do sektoru STÁTIE D1 je cez sektor A9
VSTUP do sektoru STÁTIE D2 je cez sektory A5 alebo A9

6. VIP HOSTIA
Vstup do VIP sektoru je označený z Námestia pri zimnom štadióne. Počas celého večera budú v priestoroch VIP sektoru k dispozícii alko a nealko nápoje. Pre hostí VIP sektoru je k dispozícii šatňa.

7. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

8. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Celý areál štadióna je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku.

Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu.

Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

9. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi a tiež stánky s darčekovými a reklamnými predmetmi.

Šatňa nie je k dispozícii.

10. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE
Odporúčame na predstavenie prísť mestskou hromadnou dopravou. Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna O. Nepelu.

Upozorňujeme, že platené parkovisko v podzemnej garáži Zimného štadióna má obmedzené kapacity a je možné, že pred koncertom bude plne obsadené.

VEREJNÁ DOPRAVA
Zimný štadión O. Nepelu sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste.
Info o doprave do arény a z nej nájdete tu:
Autobusová zastávka – názov: Zimný štadión (hneď pri štadióne)
Autobus č.: 39, 53, 61, 63, 74, 78 (autobus 61 je spoj z letiska na Hlavnú stanicu)
Trolejbusy č.: 204, 205, 212 (zastávka trolejbusu je na druhej strane, oproti štadiónu)
Nočný spoj: n74
Električková zastávka - názov: Odbojárov (zastávka sa nachádza 500m od štadióna)
Električka č.: 2, 4

12. PRVÁ POMOC
Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pod sektorom A10

13. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby

14. POČAS KONCERTU BUDE POUŽITÝ STROBOSKOP, LASEROVÉ A PYROTECHNICKÉ EFEKTY, KTORÉ MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ PRE OSOBY TRPIACE EPILEPSIOU.

15. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona.
Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba cez stránku
www.ticketportal.sk alebo na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Vstupenky na LUCIE BÍLÁ 50 FIFTY FIFTY

Top