EPOCHÉ / Nová slovenská hudba 2016

Program:


3. november/štvrtok

17.00 Katedrála sv. Martina

Marek Vrábel organ
Hilda Gulyásová soprán
Jarmila Balážová mezzosoprán
Tomáš Šelc bas

Mikuláš Schneider-Trnavský Diffusa est gratia
Duchovné piesne z Cantus Catholici
Ladislav Stanček Starosloviensky Otčenáš op. 26
Ima Missa brevis ad duas voces aequales cum organo vel harmonio, op. 12
Štefan Németh-Šamorínsky Missa brevis g mol, č. 3 op. 22
Ave Maria, č. 1 op. 4
Ján Levoslav Bella Saul a David op. 7
Fantázia-sonáta d mol

19.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Spevácky zbor Adoremus
Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent
Dušan Bill dirigent, zbormajster
Iveta Weis Viskupová zbormajsterka

Ján Levoslav Bella Christus factus est pre zbor op. 1
Posuisti, Domine, offertórium pre zbor
Gloria et honore pre zbor
Veritas mea pre zbor
Emitte Spiritum pre miešaný dvojzbor
Vianoce pre miešaný zbor
Ave Maria pre zbor a orchester
Veni Sancte Spiritus pre zbor a sláčikový orchester
Nedeľná omša č. 6 C dur
Protector noster

4. november/piatok
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Peter Pažický klavír

Klavírna sonáta na Slovensku
Alexander Albrecht Sonáta F dur pre klavír
Alexander Moyzes Sonáta e mol pre klavír op. 2
Ján Levoslav Bella Sonáta b mol pre klavír

19.00 Slovenský rozhlas
Veľké koncertné štúdio

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Marián Lejava dirigent
Eva Šušková soprán
Jevgenij Iršai klavír
Milan Paľa husle

Ivan Parík Musica pastoralis
Jozef Grešák Zuzanka Hraškovie
Jevgenij Iršai Signs and Symbols, koncert pre klavír a orchester č. 2
Alexander Moyzes Koncert pre husle a orchester

5. november/sobota
15.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

Jozef Podprocký Fantázia III piccola na sekvenciu „Veni Creator Spiritus“ op. 65
Lucia Chuťková Black Beat Brooklyn pre lesný roh a klavír
Pavol Bohdan Zápotočný Invencia č. 12
Peter Zagar Moto perpetuo pre klavír
Pavol Bizoň Unavený večer do postieľky líham pre trúbku a klavír
Miloš Betko 4 in 1 pre štvoro huslí
Víťazoslav Kubička …Keď svitá v lese… pre klavír
Jevgenij Iršai When the Wind Blows
Marek Pastirik Kontúry
Peter Machajdík Ranné motýle pre flautu a gitaru
Jana Kmiťová Rotácie pre xylofón, malý bubon a klavír

17.00 Katedrála sv. Martina

Komorný orchester ZOE
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Adrian Kokoš dirigent
Ladislav Holásek zbormajster
Jana Pastorková soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Boris Prýgl bas
Jozef Šimonovič rozprávač

Ľuboš Bernáth/Tomáš Surý Historia Sancti Martini

Koncert v spolupráci s OZ Theatrica

19.00 Slovenský rozhlas
Veľké koncertné štúdio

Komárňanský komorný orchester Comorra
Schola Mariana Komárno
Miešaný spevácky zbor Concordia
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa
Zbory a tanečný súbor z Veľkého Kýru
Yvette Orsovics dirigentka
István Stubendek dirigent
Albertina Szíjartó dirigentka
Monika Józsa dirigentka
Balázs Stauróczky dirigent
Szabolcs Medveczky dirigent
Lucia Kolenčíková organ
Štefan Ternóczky organ
Jakab József Kiss klavír
Mária Híves soprán

Hommage à Štefan Németh-Šamorínsky, Eugen Szíjjártó, Ľudovít Rajter
Štefan Németh-Šamorínsky Rövid mise, krátka omša pre dvojhlasný detský zbor a organ op. 28
Népdalcsokor Kodály Zoltán és Barók Béla gyűjtéséből két- és háromszólamú gyermekkarok/Kytica ľudových piesní dvoj- a trojhlasné detské zbory na maďarské ľudové piesne zo zbierok Zoltána Kodálya a Bélu Bartóka – výber
Eugen Szíjjártó Három zsérei népdal/Tri maďarské ľudové piesne zo Žirian
Štefan Németh-Šamorínsky Pater noster pre miešaný zbor a organ
Ľudovít Rajter Ünnepi ének/Slávnostná pieseň
Štefan Németh-Šamorínsky Nyugtalan ének/Nepokojná pieseň op. 84
Eugen Szíjjártó Magos a rutafa/Vysoká limba
Az anyai szó/Slovo matky
A meséről/O rozprávke
Ľudovít Rajter Iustorum animae
Štefan Németh-Šamorínsky Ave Maria pre soprán, miešaný zbor a organ
Tavasz-köszöntő/Pozdrav jari pre miešaný zbor a klavír
Ľudovít Rajter Négy katonadal /Štyri vojenské piesne
Eugen Szíjjártó Zoborvidéki lakodalmas/Svadobná z Podzoboria

Koncert v spolupráci s Maďarskou spoločnosťou priateľov hudby na Slovensku

6. november/nedeľa
10.30 Mirbachov palác

Slovenské dychové kvinteto
Tomáš Janošík flauta
Igor Fábera hoboj
Jozef Luptáčik klarinet
Roman Mešina fagot
Viliam Vojčík lesný roh

Pavol Bagin Akvarely pre päť dychových nástrojov
Jozef Malovec Divertimento pre dychové kvinteto
Igor Dibák Partita pre 5 fúkacích nástrojov op. 26
Milan Novák Akvarely pre dychové kvinteto
Juraj Beneš Canzona č. 1
Norbert Bodnár Jazz Divertimento

17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu
Spevácky zbor slovenských učiteľov
Spevácky zbor Technik
Octet Singers
Adrian Kokoš dirigent
Štefan Sedlický dirigent
Petra Torkošová dirigentka
Jozef Chabroň dirigent
Liana Karabová soprán

Hommage à Karol a Miloš Ruppeldtovci
Karol Ruppeldt Venček slovenských národných piesní
Ondrej Francisci Zdravica
Naša Kača strašne puače
Mala som ja rukávce
Kázala mi mati
Bartolomej Urbanec Pod našim okienkom
Alexander Moyzes Milá moja
Eugen Suchoň Duch národa žije v piesni
Arnošt Förchtgott Tovačovský/Miloš Ruppeldt Starosloviensky Otče náš
Ján Kadavý Čo čušíš, Slováku mužný
Štefan Fajnor Rušaj, junač Tatier
August Horislav Krčméry/Viliam Figuš-Bystrý Hojže, Bože
Viliam Figuš-Bystrý Zmráka sa, stmieva sa
Oto Ferenczy Verbunk
Ivan Hrušovský Slovenské ľudové piesne
Rytmus (Ave Eva fons amoris tu regina venustatis)
Peter Cón Išol mili orac
Marián Zavarský Quaoar
Marián Varga Ave Maria
Karol Ruppeldt Kytky slovenských národných piesní
Štefan Fajnor Opustená u studienky
Pochod požuňských Slovákov
Biela ruža
Žiaľ
Miloš Lihovecký Bačovské piesne
Béla Bartók  Slovenské ľudové piesne pre štvorhlasný mužský zbor
Eugen Suchoň O horách op. 8

19.00 Slovenský rozhlas
Komorné štúdio

Urban Hudák
Boris Vaitovič basová gitara, theremin, elektronika
Fero Király klavír, syntezátor, elektronika
Juraj Vajó spinet, čelesta, spev
Lenka Novosedlíková vibrafón, marimba
Michal Paľko fujara, šalmaj, zobcová flauta, spev, sampo a. h.
Nataša Kötelesová flauta, sampo a. h.
Alexander Mihalič sampo a. h.

Róbert Rudolf Hamro Fujara pre sampo a fujaru
Fero Király Portrét Urbana Hudáka pre komorný súbor
Alexander Mihalič DNA pre flautu a sampo
Lenka Novosedlíková Study of Banality III pre komorný súbor
Peter Duchnický Vox Lumenis pre sólovú flautu
Michal Paľko EFO pre cimbal a flautu
Urban Hudák Fragment pre komorný súbor

7. november/pondelok
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

EnsembleSpectrum
Matej Sloboda umelecký vedúci
Judita Andelová soprán
Adriana Banásová soprán
Alena Kropáčková mezzosoprán
Miloslav Hoschek barytón
Zuzana Andelová, Adriana Pichaničová, Radovan Vagač choreografia

Žalmy v tanci
Michal Stahl Psalm 12
Stanislav Pristáš Septum
Ľuboš Bernáth Žalmy v tanci 1
Dalibor Hevesi Modlitba chorého
Želislava Sojak Subotić Žalm 139 – Žalm Dávidov

19.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Nikola Illéšová soprán
Zuzana Kohoutová soprán
Tomáš Šelc bas
Petra Mazúchová klavír
Gabriella Gyökér klavír

Hommage à Alexander Albrecht
Alexander Albrecht Piesňová tvorba

8. november/utorok
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Musica aeterna
Peter Zajíček umelecký vedúci / husle
Peter Zelenka husle
Ján Gréner viola
Elzbieta Sajka viola
Michaela Čibová violončelo
Ján Prievozník violone
Peter Guľas čembalo / organ
Igor Herzog teorba
Helga Varga Bach soprán
Hilda Gulyásová soprán

Daniel Speer Musikalisch-türkischer Eulenspiegel / Hudobný turecký Eulenspiegel
Recens Fabricatus Labor
Philomela Angelica Cantionum Sacrarum
Suita c mol à 5
O Jesu meus amor, moteto pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo
Venite gentes, moteto pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo
Suita A dur
Quis mihi det bibere, moteto pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo
Quis consistere posset, moteto pre soprán, sláčikový päťhlas a basso continuo

19.00 Slovenské národné divadlo
Historická budova

Umelecký súbor Štátnej opery Banská Bystrica
Marián Vach dirigent 
Roman Polák réžia
Ján Cikker Juro Jánošík

9. november/streda
16.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Stanislava Maggioni soprán
Davide Maggioni tenor
Peter Pažický klavír

Východoslovenská pieseň
Adalbert Kéler Come palpita il mio cor / Ach wie freudig pocht mein Herz, Valse op. 61
Árva Lány haj a sövegem bokrétája op. 38
Schlummerlied op. 10
Mondlied (Warum gehst Du)
Wanderlied op. 23
Vítězslav Novák Slovenské spevy, 5. zošit
Ladislav Stanček Či to tota, spišské piesne pre tenor a klavír op. 45
Dezider Kardoš Spevy východného Slovenska pre stredný hlas a klavír op. 8

19.00 Slovenská filharmónia
Malá sála

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle

Michal Vilec Štyri skladby pre sláčiky
Ján Valach B-A-C-H – obrázky zo života pre sláčikový orchester
Zdenko Mikula Ave Eva, variácie na vlastnú tému
Dušan Martinček Passacaglia
Ladislav Kupkovič Sinfonietta pre sláčikový orchester

10. november/štvrtok
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Eva Banči alt
Magdaléna Bajuszová klavír
Eva Šušková soprán
Juraj Tomka husle
Stanislava Maggioni soprán
Peter Pažický klavír
Martin Babjak barytón
Daniel Buranovský klavír
Štefan Bučko recitácia
Andrea Mosorjaková flauta

Iris Szeghy MEADOW SONG pre soprán a husle
Lucia Papanetzová Modlitba pre mezzosoprán a klavír
Milan Novák Sen. Štyri piesne pre soprán a klavír
Pavol Krška Úvahy
Viera Janárčeková Spievanky
Lucia Koňakovská Odchádzanie

19.00 Slovenská filharmónia
Koncertná sieň

Slovenská filharmónia
Szymon Bywalec dirigent
Diana Buffa klavír
Ivan Buffa klavír
Dušan Jamrich recitácia
Ján Slávik violončelo

Ján Cikker Vojak a matka, symfonická báseň
Ján Zimmer Concerto grosso, op. 7 pre dva klavíry a sláčikový orchester
Jozef Kolkovič Operation Songbird pre violončelo a orchester
Jana Kmiťová Postranné myšlienky

11. november/piatok
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Mucha Quartet Rezidenčný súbor Rádia Devín
Juraj Tomka I. husle
Andrej Baran II. husle
Veronika Prokešová viola
Pavol Mucha violončelo
Miki Skuta klavír

Dezider Kardoš Sláčikové kvarteto č. 1 op. 3
Miro Bázlik Sláčikové kvarteto venované pamiatke Mira Horňáka
Marek Spusta Dve lamentá pre sláčikové kvarteto
Ernő Dohnányi Klavírne kvinteto č. 1 c mol op. 1

19.00 Slovenské národné divadlo
Historická budova

Umelecký súbor Opery SND
Dušan Štefánek dirigent
Juraj Jakubisko réžia

Eugen Suchoň Krútňava

12. november/sobota
17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Magdaléna Bajuszová klavír

Ilja Zeljenka 24 prelúdií pre klavír

19.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Gabriel Sarai lutna
Pál Vikman spev
Martin Krajčo, Radka Krajčová ranoromantické gitary
Davide Maggioni spev

Lutna a gitara
Hans Neusidler Preambel 
Zart schöne fraw
In liebesbrunst trag ich groß gunst
Jetz scheyden pringt mir schwer
Sie ist mein gluck, wenn ich mich schick (Wüst)
Mein hertz hat sich mit lieb verpflicht (Hofhaimer)
Die not sucht weg (Senfl)
Tröstlicher lieb (Hofhaimer)
Mein fleyss und mühe (Senfl)
Ich het mir ein Annelein (Senfl)
Ach Gott, wem sol ichs klagen
Dis faßnacht solt ich hoch auff springen (Sporer)
La Bernardina (Josquin)
Scaramella (Josquin)
Elslein liebstes Elslein mein (Senfl)
Ein gütter Venecianer tantz
In dieser welt hab ich ich kein geld (Wüst)
Nur nerrisch sein (Dieterich)
Es taget vor dem holtze
Adiu mes amours (Josquin)
Von edler art (Schönfelder oder Hofhaimer)
Joseph Caspar Mertz Bardenklänge, op. 13 / I – výber
Tri piesne pre hlas a gitaru Nänien Trauerlieder
Franz Schubert/Joseph Caspar Mertz Ständchen
Die Post
Das Fischermädchen
Aufenthalt
Liebesbothschaft
Die Taubenpost

13. november/nedeľa
10.30 Mirbachov palác

Cellomania
Boris Bohó violončelo
Jozef Podhoranský violončelo
Eugen Prochác violončelo
Ján Slávik violončelo

Pavol Šimai Tack pre štyri violončelá
Ľubica Čekovská Kukucks Winterlied
Vojtech Didi Concertino pre...
Mirko Krajči  Symfónia pre štyroch

17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Moyzesovo kvarteto
Jozef Horváth I. husle
František Török II. husle
Alexander Lakatoš viola
Ján Slávik violončelo

Roman Berger Korczak – fragmenty
Vladimír Bokes Sláčikové kvarteto č. 4
Ladislav Burlas Sláčikové kvarteto č. 3
Oto Ferenczy Hudba pre štyri sláčikové nástroje

14. november/pondelok
14.00 Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Koncertná sieň Dvorana

Ján Vladimír Michalko
Prezentácia edície CD Slovenské historické organy

17.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Karol Nitran lesný roh
Marián Svetlík husle
Ladislav Fančovič klavír
Ivan Šiller klavír
Tomáš Boroš klavír
Klára Bábel harfa

Viliam Gräffinger Trio pre lesný roh, husle a klavír
Egon Krák Nocturne pre lesný roh, husle a klavír
Tomáš Boroš Situations, cyklus skladieb pre sólový klavír štvorručne
Juraj Hatrík Due pezzi sentimentali per arpa solo

19.00 Slovenský rozhlas
Malé koncertné štúdio

Quasars Ensemble
Ivan Buffa umelecký vedúci/dirigent
Matúš Šimko tenor

Samuel Hvozdík Regerna Symbio Irbis
Matej Sloboda Absurde Märchen
Lukáš Borzík Waiting for Górecki
Tadeáš Salva Canti lineae op. 5
Jozef Sixta Noneto
Oto Ferenczy Concertino per 10 stromenti

15. november/utorok
17.00 Malé koncertné štúdio

Solamente naturali
Miloš Valent umelecký vedúci/husle
Ľuba Habart, Ján Kružliak, Miloš Valent husle
Peter Vrbinčík viola
Kristína Chalmovská violončelo
Tibor Nagy kontrabas
Martina Mestická flauty
Michal Paľko cimbal, flauty, fujara
Róbert Žilík gajdy, ninera
Soma Dinyés čembalo


Slovenské rukopisy 18. storočia
Pestrý zborník – Tabulatura miscellanea
Johann Caspart Horn Parergon musicum oder Musicalisches Neben-Wecrk
Zbierka z Uhrovca
Runda Regis
De profundis
Runda VII
Zbierka z Lubeníka
Murky
Melancholy
Lusty
Zbierka Anny Szirmay-Keczer
Srandy
Pesničky

19.00 Slovenské národné divadlo
Nová budova

Umelecký súbor Baletu SND
Peter Breiner hudobné naštudovanie, dirigent
Natália Horečná libreto, choreografia, réžia 

Peter Breiner, Natália Horečná SLOVENSKÉ TANCE Životy svetiel

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Top