Ambasádorský program

Ambasádorský program
Ambasádor je návštevník Pohody, ktorý má rád náš festival a pomáha šíriť jeho dobré meno. Získava nových návštevníkov, pomáha nám dostať Pohodu do zahraničných médií. Pomáha s distribúciou plagátov a flyerov na povolené miesta. Píše o Pohode články, blogy, statusy, zdieľa novinky a vlastné zážitky na sociálnych sieťach. Je jednoducho veľa spôsobov, akými sa môžete zapojiť. Každý ambasádor má pridelený špecifický kód a profil na našej stránke, na ktorom sú zaznamenané údaje o jeho činnosti. Aktivita ambasádorov bude odmenená „virtuálnymi slnečnicami“:

1 slnečnica: ak pri kúpe lístka na Pohodu zadá kupujúci kód ambasádora

Ambasádorom sa stávate po vyplnení registrácie a potvrdení festivalom.

Nadobudnuté „slnečnice“ si môžete vymeniť za nasledovné odmeny
3 slnečnice: ponožky Pohoda
4 slnečnice: tričko Pohoda
6 slnečníc: mikina Pohoda
10 slnečníc: permanentka na Pohodu

PODMIENKY!

Top