Informácie k aktuálnej situácii týkajúcej sa organizovania kultúrnych a športových podujatí

Vážení zákazníci,
na základe Verejnej vyhlášky, ktorú vydal ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY dňa 9.3.2020,  si Vás dovoľujeme informovať k aktuálnej situácii týkajúcej sa organizovania kultúrnych a športových podujatí:

1.  Ak podujatie, na ktoré ste si kúpili vstupenky, je alebo bude z akéhokoľvek dôvodu zrušené (napr. všeobecným zákazom verejných podujatí zo strany príslušných orgánov verejnej správy, alebo z dôvodov na strane organizátora alebo interpreta), budeme Vás v súlade s obchodnými podmienkami a pokynmi organizátora podujatia o tejto skutočnosti, ako aj o prípadných možnostiach a náhradných termínoch informovať:
elektronickou poštou (ak máme pre tieto účely k dispozícií Vašu e-mailovú adresu) alebo  prostredníctvom našej webovej stránky v časti "Zmeny a zrušenia".

2.  Ak podujatie, na ktoré ste si zakúpili vstupenky, nebolo k dnešnému dňu zrušené vstupenky zostávajú i naďalej v platnosti a nevzniká dôvod na ich vrátenie.

Aktuálne informácie o týchto podujatiach nájdete na našej webovej stránke v sekcii ZMENY A ZRUŠENIA, kde je možné nájsť všetky informácie podľa čísla predaja, ktoré je zobrazené na Vami zakúpenej vstupenke.


Aktuálne informácie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s vývojom a výskytom ochorenia COVID 19

Kontakný formulár 

 


 Dôležitý oznam! Informácie o aktuálnej prevádzke na predajných miestach Ticketportal

Vážení klienti,

v súčasnosti máme predajné miesto Ticketportal v OC Central Bratislava zatvorené. O dátume otvorenia Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky. Dovtedy budeme Vaše požiadavky vybavovať prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali na help@ticketportal.sk v prevádzkových hodinách: pondelok -  piatok od 9:00 hod do 21:00 hod.

 

Top