Svetové operné hviezdy GAME OF TENORS - 16.10.2020 19:30

26.8.2020 15:09

Predstavenie Svetové operné hviezdy GAME OF TENORS, ktoré sa malo konať dňa 16.10.2020 o 19:30 hod. v Koncertná sieň Slovenskej Filharmónie, Bratislava,, sa uskutoční v novom termíne: o ktorom vás budeme čoskoro informovať.

Oznam promotéra:

Vážení priatelia opery, mnohí sa pýtate, či sa tento koncert uskutoční v naplánovanom termíne. Tieto otázky sú legitímne, pretože korona-kríza spôsobila v koncertnom živote veľa problémov. V júni síce Slovenská filharmónia v obmedzenej miere obnovila koncertný život, no aktuálna situácia v šírení koronavírusu ešte stále neumožňuje plnú koncertnú prevádzku. Ešte vždy nemožno využiť a teda ani predávať plnú kapacitu koncertnej siene. Maximum je 500 miest (kapacita SF je 700), čo nielenže limituje predaj vstupeniek, ale aj záujem potenciálnych partnerov koncertu, bez ktorých podpory nie je možné taký náročný koncert finančne utiahnuť. A keďže termín koncertu sa blíži a pandemická situácia sa zhoršuje, podmienky pre usporiadateľov sa asi tak skoro nezlepšia. Istota nevychádza ani zo situácie v USA, kde sa aktuálne obaja speváci nachádzajú a v krajnom prípade aj hrozí, že by nemohli do Európy pricestovať. Z vyššie uvedených dôvodov sme sa rozhodli koncert odložiť a s agentúrou hľadáme vhodný termín na budúci rok. Veľmí nás to mrzí, no jediná cesta ako zachrániť tento výnimočný koncert dvoch svetových tenoristov je jeho odloženie na bezpečné časy. Veríme, že toto opatrenie pochopíte a spolu s nami trpezlivo vyčkáte na nový termín koncertu. V nákupe vstupeniek môžete pokojne pokračovať, zakúpené vstupenky zostanú platné ja na nový termín. Pokiaľ by vám nový dátum nevyhovoval, budete môcť vstupenky vrátiť.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

Top