INFORMÁCIE K PODUJATIU - LOVESTREAM FESTIVAL Bratislava 2022

Do areálu festivalu je zakázané priniesť si nasledovné predmety:

· Profesionálny ani poloprofesionálny fotoaparát alebo videokameru. Fotenie a natáčanie bude umožnené len na mobilný telefón

· Zariadenia na nahrávanie zvuku, „selfie“ tyče, iPady, drony, ohňostroje, potraviny, plechovky, fľaše (sklenené alebo plastové), laserové ukazovacie zariadenia , zbrane, veľké reťaze, náramky s hrotmi, retiazky na peňaženky, ladvinky

· Ruksaky jediné akceptované ruksaky sú vo veľkosti kabelky, t.j. 20x20x20cm.

· Jedlo a nápoje. V areáli festivalu bude zabezpečené dostatočné množstvo stánkov s občerstvením. V prípade ľudí s potravinovými alergiami je možné vziať si jedlo so sebou v menšom množstve. Samozrejme, je potrebné mať pri sebe doklad s potvrdením o špeciálnych stravovacích potrebách.

Všetky ostatné dôležité informácie nájdete tu: https://lovestream.sk/faq/.

Harmonogram festivalových dní: https://lovestream.sk/info/

Šikovné tipy na dopravu počas festivalu: https://lovestream.sk/doprava/

What items are prohibited at the festival?

Professional or semi-professional camera or video camera to the festival area. Photography and filming will only be possible on a mobile phone.

Audio recording devices, “selfie” sticks, iPad’s, drones, fireworks, food, cans, bottles (glass or plastic), laser pointing devices, weapons, large chains, spiked bracelets, wallet chains, waist packs

Backpacks. The only accepted backpacks are the ones in the size of handbag, it is 20x20x20 centimeters.

Food and drinks. A sufficient number of refreshment stands will be provided in the festival area. In the case of people with food allergies, it is possible to take food with you in smaller quantities. Of course, it is necessary to have some document as the proof of the special dietary needs.

You can find all important information here: https://lovestream.sk/en/faq-2/

Timetable of festival days: https://lovestream.sk/en/info-2/  

 Handy tips on transport during the festival: https://lovestream.sk/doprava/

Top