Sting My Songs Košice 28.9.2022 - Informácie k podujatiu

INFORMÁCIE K PODUJATIU STING – 28. 9. 2022 (streda)

Steel Aréna, Nerudova 12, 040 01Košice

 

ČASOVÝ PLÁN:

19.00 hod. otvorenie brán

20.00 hod. Joe Sumner

20.45 hod. STING

VSTUPY:

Do priestorov arény je vstup možný len s platnou vstupenkou. Vstup do všetkých sektorov arény je zo Štúrovej ulice. Imobilní návštevníci použijú špeciálne označený vchod v časti A (pravé/západné krídlo) odkiaľ sa do svojho sektoru presunú výťahom.

 

VSTUPENKY:

Všetky vstupenky zakúpené na predchádzajúce dátumy podujatia (13.3.2022, 4.10.2021 a 8.10.2020), zostávajú v platnosti na dátum 28.9.2022 a nie je potrebné ich vymieňať.

 

PARKOVANIE:

Parkovacie miesta sa nachádzajú priamo v Parkovacom dome pri aréne. Odporúčame využiť mestskú hromadnú dopravu, taxi služby a priľahlé uličky.

 

FOTO A VIDEO:

Počas predstavenia platí prísny zákaz fotografovania a filmovania profesionálnou technikou.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášania alkoholu, jedla, omamných látok, fliaš a iných sklenených predmetov, zbraní, kamier, fotoaparátov a predmetov ohrozujúcich bezpečnosť ostatných návštevníkov do priestorov arény.

 

ŠATŇA nie je k dispozícii.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemný hudobný zážitok!

Top