INFORMÁCIE K PODUJATIU EROS RAMAZZOTTI – 8. 3. 2023 (streda)

INFORMÁCIE K PODUJATIU EROS RAMAZZOTTI8. 3. 2023 (streda)
Steel Aréna, Nerudova 12, 040 01Košice

ČASOVÝ PLÁN:
18.30 hod. otvorenie brán
20.00 hod. EROS RAMAZZOTTI

 

VSTUPY:
Do priestorov arény je vstup možný len s platnou vstupenkou. Vstup do všetkých sektorov arény je zo Štúrovej ulice. Imobilní návštevníci použijú špeciálne označený vchod v časti A (pravé/západné krídlo) odkiaľ sa do svojho sektoru presunú výťahom. Držitelia VIP balíčkov (vstupeniek) budú mať samostatne vyznačený vchod v časti A (pravé/západné krídlo).

 

PARKOVANIE:
Parkovacie miesta sa nachádzajú priamo v Parkovacom dome pri aréne.  Odporúčame využiť mestskú hromadnú dopravu, taxi služby a priľahlé uličky.

 

FOTO A VIDEO:
Počas predstavenia platí prísny zákaz fotografovania a filmovania profesionálnou technikou.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášania alkoholu, jedla, omamných látok, fliaš a iných sklenených predmetov, zbraní, kamier, fotoaparátov a predmetov ohrozujúcich bezpečnosť ostatných návštevníkov do priestorov arény.Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemný hudobný zážitok!

Top