ZMENA ÚDAJOV NA VSTUPENKE

Zmenu údajov na vstupenke môže vykonať majiteľ vstupeniek pod užívateľským kontom na webovej stránke www.ticketportal.sk registrovaným na e-mailovú adresu, na ktorú si majiteľ vstupeniek zadal poslať vstupenky pri kúpe a tieto vstupenky ma archivované vo svojich objednávkach v tomto konte. 

Po úprave mena sa mení iba meno na vstupenke, nie majiteľ vstupeniek!

Prihláste sa do užívateľského konta. Ak konto ešte nemáte vytvorené, vytvorte si ho na tú e-mailovú adresu, na ktorú ste si nechali pri kúpe poslať vstupenky.

V prípade, že nie ste majiteľom vstupeniek a vstupenky máte z iného zdroja, zmenu nie je možné vykonať ani o ňu požiadať iným spôsobom.

 

Postup pri úprave údajov 


Krok 1.: Po prihlásení sa na www.ticketportal.sk kliknite na “môj účet” - “moje objednávky“ a vyhľadajte objednávku, na ktorej chcete zmenu údajov vykonať. Následne kliknite na “Zmena údajov na vstupenke”:

Krok 2.: Je potrebné označiť si tú vstupenku, kde si želáte údaj napr. meno zmeniť. V prípade, že si želáte zmeniť údaj na viacerých vstupenkách, je potrebné označiť si tie vstupenky, kde chcete údaj meniť. Poplatok sa účtuje za každú vstupenku zvlášť. Po zaplatení poplatku máte možnosť si zmeniť údaje do 24 hodín od jeho zaplatenia.

Krok 3.: Vyberte si spôsob úhrady poplatku a kliknete na tlačítko zaplatiť.

Krok 4.: Po úspešnej úhrade poplatku…..

… bude možné v časti moje objednávky pri konkrétnych vstupenkach zmeniť Vaše personalizované údaje kliknutím na kolonku “zmena údajov povolena do”.

Pozor, na zmenu máte 24 hodín od úhrady poplatku - dátum a čas dokedy je potrebné zmenu vykonať bude zobrazený.  

V prípade, že zmenu vykonať nestihnete, je možnosť poplatok za zmenu údajov opätovne uhradiť.

Krok 5.: Zadajte nové meno a priezvisko a uložte zmeny.

Krok 6.: Zmeny sa uložia. Vstupenku s novým menom si môžete vytlačiť.

Top