Informácie: TOPFEST 2024

Vážení zákazníci

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 35 850 698, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 28073/B (ďalej ako "Ticketportal"), ktorá zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatie "TOPFEST 2024", ktoré sa má konať 27. júna 2024 až 29. júna 2024 na Letisku Žilina v Dolnom Hričove (ďalej ako "Podujatie") a spoločnosť TOPFEST MANAGEMENT s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko, IČO: 54 603 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 43603/R (ďalej ako "TOPFEST MANAGEMENT"), ktorá je usporiadateľom Podujatia, sa vzájomne dohodli na ukončení spolupráce pri predaji vstupeniek prostredníctvom siete Ticketportal ako aj pri ostatných podporných činnostiach týkajúcich sa predaja vstupeniek vrátane reklamácií.

Predaj vstupeniek na Podujatie bude v sieti Ticketportal ukončený 15. januára 2024 o 24:00 hod. Ak ste si kúpili vstupenky na Podujatie prostredníctvom siete Ticketportal, táto zmena sa Vás nijak nedotkne. Všetky vstupenky na Podujatie, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom siete Ticketportal, zostávajú stále platnými a oprávňujú Vás k účasti na Podujatí v pôvodnom rozsahu aj po ukončení spolupráce medzi spoločnosťami Ticketportal a TOPFEST MANAGEMENT.

Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť, že všetky žiadosti a reklamácie, ktoré spoločnosť Ticketportal nevybavila do 15. januára 2024 o 24:00 hod. budú na vyriešenie postúpené priamo spoločnosti TOPFEST MANAGEMENT. Akékoľvek nové žiadosti a reklamácie prosím adresujte priamo spoločnosti TOPFEST MANAGEMENT: TOPFEST MANAGEMENT s.r.o., M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko, e-mail: reklamacie@topfestofficial.sk .

Tickerportal SK, s.r.o.

TOPFEST MANAGEMENT s.r.o.

Top