MFK Košice-MFK Dubnica

Cena vstupenky: 90,38,-Sk/3EUR

Zakúpené vstupenky sú platné v sektoroch C16 až C 21 pričom sedenie je voľné.
Deti do 6 rokov majú vstup zdarma+sprievod si musí vyzdvihnúť vstupenku s nulovou hodnotou v pokladni na štadióne pred začiatkom zápasu.

                                         lístky/tickets
Top