HOD OŠTEPOM

Hod súťažnými oštepmi ako súťažná atrakcia  na firemnej akciido 2 hodín

Atrakcia obsahuje: 2x súťažný moderný oštep (pre mužov 800 gramový, pre ženy 600 gramový) na hod do diaľky. Súčasťou je príprava ihriska, vyznačenie vzdialeností, asistent.
Miesto: Lukostrelecký areál na Čiernej Vode. (***možnosť usporiadať aj na inom mieste s pripočítaním ceny dopravy)
Časové trvanie: 2 hodiny
Cena: 98,-Eur/2952,35,-Skk

Hod súťažnými oštepmi ako súťažná atrakcia  na firemnej akciido 4 hodín

Atrakcia obsahuje: 2x súťažný moderný oštep (pre mužov 800 gramový, pre ženy 600 gramový) na hod do diaľky. Súčasťou je príprava ihriska, vyznačenie vzdialeností, asistent.
Miesto: Lukostrelecký areál na Čiernej Vode. (***možnosť usporiadať aj na inom mieste s pripočítaním ceny dopravy)
Časové trvanie: 4 hodiny
Cena: 163,-Eur/4910,54,-Skk


Hod súťažnými aj tradičnými oštepmi ako súťažná atrakcia  na firemnej akciido 2 hodín

Atrakcia obsahuje: 2x súťažný moderný oštep (pre mužov 800 gramový, pre ženy 600 gramový)  plus 2 x tradičný historický oštep na hod do diaľky. Súčasťou je príprava ihriska, vyznačenie vzdialeností, asistent.
Miesto: Lukostrelecký areál na Čiernej Vode. (***možnosť usporiadať aj na inom mieste s pripočítaním ceny dopravy)
Časové trvanie: 2 hodiny
Cena: 129,-Eur/3886,25,-Skk

 

Hod súťažnými aj tradičnými oštepmi ako súťažná atrakcia  na firemnej akciido 4 hodín

Atrakcia obsahuje: 2x súťažný moderný oštep (pre mužov 800 gramový, pre ženy 600 gramový)  plus 2 x tradičný historický oštep na hod do diaľky. Súčasťou je príprava ihriska, vyznačenie vzdialeností, asistent.
Miesto: Lukostrelecký areál na Čiernej Vode. (***možnosť usporiadať aj na inom mieste s pripočítaním ceny dopravy)
Časové trvanie: 4 hodiny
Cena: 219,-Eur/6597,6,-skk

Lístky/Tickets na Hod oštepom


Na vstupenke je uvedené telefónne číslo, na ktorom je potrebné si rezervovať presný dátum a čas danej atrakcie!!! Vstupenka platí do 31.12.2009!!!

Top