NS zmena 16.6.2009

Zmena v divadle Nová scéna
16.6.2009 „Ešte jeden do partie „ na titul „Šialené nožničky“.

Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené do 19.6.2009

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY,
musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave,
alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top