Ivan Hrozný dňa 27.júna 2009

SND

Predstavenie Ivan Hrozný dňa 27. júna 2009 v budove Slovenského národného divadla
je zrušené.

Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY,
musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave,
alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

 

Top