PRODUCENTI

Dátum/Date, Miesto konania/Place of performance:
Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice
Cena/Price: 22EUR/663,-Sk

 Kritikou velebený komediálny muzikál, ktorý vznikol v roku 2001 na základe rovnomenného filmu
Mela Brooksa z roku 1968. Hlavnými predstaviteľmi príbehu sú dvaja broadwajskí producenti, ktorí sa rozhodnú zbohatnúť na predaji podielov na muzikálovom prepadáku. Komplikácie nastanú, keď sa z plánovaného prepadáku prekvapujúco stane absolútny hit.
Humor tohto muzikálu oslovuje široké publikum  a vychádza z množstva absurdných situácií.
Producenti vyhrali 12 TONY AWARDS.

Hlavné postavy: Marián Slovák, Andrej Hryc, Marián Labuda st, Csongor Kassai, Tomáš Horváth, Kristína Farkašová, Eva Sakálová, Štefan Skrúcaný, Roman Fedér, Viktor Horján, a ďalší

 

                                                          vstupenky na muzikál PRODUCENTI

Top