Program Melos-Étos

Melos-Étos
10. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby
Bratislava, 6. – 15. november 2009
Člen asociácie European Conference of Promoters of New Music

Piatok
6. 11. 2009 o 19.00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Otvárací koncert

Louis Andriessen Mausoleum*
Louis Andriessen De Staat*

VENI ensemble
Marián Lejava, dirigent

Renomovaný súbor VENI ensemble uvedie dve najznámejšie a najvýznamnejšie diela holandského skladateľa Louisa Andriessena. Ak chcete počuť politicky angažovanú a pritom neuveriteľne zaujímavú hudbu, nenechajte si ujsť túto príležitosť.  Zahrá vám ju ansámbel takmer päťdesiatich hudobníkov, ktorý znie ako obrovský rockový orchester. A keďže otvárací koncert 10. ročníka festivalu Melos-Étos je zároveň posledným koncertom v dvadsaťročnej histórii festivalu VEČERY NOVEJ HUDBY, budete na dvoch festivaloch súčasnej hudby naraz. A to sa naozaj nestáva často.


Sobota
7. 11. 2009 o 19.00 
Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

Tansy Davies neon*
Jana Kmiťová Metamerie pre fujaru sólo a ensemble**
Tomáš Boroš Resumé pre komorný orchester**
Mauricio Kagel Fürst Igor, Strawinski*

Melos Ethos Ensemble
Michal Paľko, fujara
Nicholas Isherwood, bas
Zsolt Nagy, dirigent

Krstný otec a kurátor Melos Etos Ensemble – dirigent svetového mena Zsolt Nagy opäť „doma“, medzi „svojimi“. Presným gestom a charizmou elegána nasmeruje mladú slovenskú interpretačnú špičku k novým, doposiaľ nepočutým horizontom.


Nedeľa
8. 11. 2009 o 19.00 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Martin Burlas Lament pre sláčikové kvarteto
Ivan Hrušovský Sláčikové kvarteto č. 1
Juraj Beneš Quartetto d´archi No 3
Dušan Martinček Sláčikové kvarteto

Moyzesovo kvarteto

Koncert renomovaného zoskupenia reflektuje tvorbu domácich skladateľov v období normalizačného dusna a postupného uvoľňovania politického tlaku (70. a 80. roky 20. storočia). Dramaturgia programu zahŕňa vrcholné opusy tohto žánru v slovenskej hudbe, odzrkadľujúc súvislosti medzi tragédiou spoločnosti a jednotlivca. Martin Burlas napísal svoj Lament pre priateľa, ktorý zahynul pri autonehode, Sláčikové kvarteto č. 1 Ivana Hrušovského je tryznou skladateľovmu synovi Romanovi. Zaznejú tiež Quartetto d´archi No 3 Juraja Beneša a výrazne expresívne Sláčikové kvarteto Dušana Martinčeka.


Pondelok
9. 11. 2009 o 19.00 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Peter Kolman Sláčikové kvarteto č. 2 **
Jozef Sixta Sláčikové kvarteto č. 1
Helmut Lachenmann Sláčikové kvarteto č. 3 „Grido“

Stadler Quartet

Špičkové rakúske sláčikové kvarteto konfrontuje tvorbu troch skladateľov, ktorí sú, hoci každý iným spôsobom, zakorenení v avantgarde 50. a 60. rokov. Dielo Jozefa Sixtu, ktoré autor napísal roku 1965 ako čerstvý absolvent VŠMU, predstavuje radikálnosť avantgardy v jej autentickej podobe, ktorá v podmienkach socialistického Československa znamenala vyhranený postoj nielen estetický, ale tiež občiansky a etický. Lachenmannovo (2001) a Kolmanovo dielo (2006) dokumentujú aktuálny stav skladateľskej poetiky oboch autorov.


Pondelok
9. 11. 2009 o 21.00
A4 - Nultý priestor

Ikue Mori, laptop
Okkyung Lee, violončelo
DJ Olive, gramofóny

Akustický nástroj, gramofón, laptop: premiérová koncertná zostava predstavuje viacgeneračné spojenie špičkových newyorských improvizátorov a skladateľov. Výrazná postava scény tzv. downtownu Ikue Mori v interakcii s priekopníkom žánru „illbient“ DJ-om Olivom a violončelistkou Okkyung Lee, ktorá spája prvky jazzu a klasickej hudby s netradičnými hráčskymi technikami a kórejskou ľudovou hudbou.


Utorok
10. 11. 2009 o 19.00
Štúdio 12

John Cage
Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír
Variations 3
Etude Boreale
Child of Tree
Music of Changes, Book 1
Ryoanji   
FOUR 6

Nora Skuta, klavír
Bad Boys Collective

Keď sa Johna Cagea pýtali, akú hudbu má najradšej, odpovedal, že tú, ktorú ešte nepočul. The Bad Boys Collective sú tí praví interpreti pre jeho hudbu: nesnažia sa o „historickú vernosť“, ale nadväzujú na Cageove podnety a nachádzajú ich nové výklady. Program predstavuje akési „Best of Cage“; americký hudobný objaviteľ sa predstaví inšpiráciami z atlasu hviezdnej oblohy (Etude Boreale) i hudbou amplifikovaného kaktusu (Child of Tree). Známe Sonáty a interlúdiá hrá Nora Skuta, ktorá za interpretáciu tohto cyklu získala najvyššie ocenenie viacerých medzinárodných hudobných časopisov.


Streda
11. 11. 2009 o 17.00
A4 - Nultý priestor

Marek Piaček Kráľ duchov, opera**

Stanislav Beňačka, bas
Musica falsa et ficta
Peter Važan, VJ
Marold Langer Philipssen, režisér

Kráľ duchov – nová interpretácia Goetheho poémy v dnešných časoch úzkostí, strachov a beznádejí v romantickej interpretácii experimentálnych súborov pod vedením Mareka Piačeka. Autorský tím dopĺňa spevák Stano Beňačka, zbormajster Jozef Chabroň, dramaturg Martin Ondriska a filmár Peter Važan pod režijným vedením Marolda Langera-Philipssena.


Streda
11. 11. 2009 o 19.00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Koncert spojený so slávnostným odovzdaním Ceny Ľudovíta Rajtera

Ľubica Salamon-Čekovská Adorations
Grażyna Bacewicz Koncert pre violončelo a orchester č. 1
Grażyna Bacewicz Koncert pre husle a orchester č. 3
Oľga Kroupová Judit**

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Marcin Zdunik, violončelo
Milan Paľa, husle
Łukasz Borowicz, dirigent

Tvorba skladateliek slovenskej a poľskej proveniencie v konfrontácii štýlov a generácií. Hudba poľskej autorky z polovice 20. storočia a súčasná tvorba dvoch slovenských skladateliek pôsobiacich v širšom európskom kontexte.


Štvrtok
12. 11. 2009 o 19.00
Dvorana HTF VŠMU

Pavol Šimai Sonáta
Vladimír Bokes IV. sonáta pre klavír
Juraj Hatrík Sonata ciaccona
Roman Berger Sonáta 1960
Jevgenij Iršai Caspase Ten**  

Daniela Varínska, klavír

Daniela Varínska v minulom roku upútala pozornosť hudobnej verejnosti udvedením a nahrávkou všetkých Beethovenových klavírnych sonát. Do programu svojho festivalového recitálu zaradila päť pohľadov na klavírnu sonátu v slovenskej hudbe. Najstaršia je Sonáta 1960 Romana Bergera, reflektujúca Messiaenov modálny systém, zatiaľ čo IV. sonáta Vladimíra Bokesa spája tonalitu a serializmus. Sonáta-ciaccona Juraja Hatríka je autobiografickou črtou. Z nedávneho obdobia pochádza Sonáta pre klavír Pavla Šimaia a premiérová Caspase Ten, ktorú Jevgenij Iršai skomponoval na objednávku klaviristky.


Piatok
13. 11. 2009 o 19.00
Divadlo Aréna

Merzbow (Masami Akita) Groove Atack*
Zbigniew Karkowski White*
Lou Reed Metal Machine Music, Part 1*
James Tenney Critical Band*
Reinhold Friedl Xenakis [a]live! *

zeitkratzer

Elitní hráči súboru zeitkratzer už niekoľko rokov svojím osobitým prístupom premosťujú územia Novej hudby, postmoderny aj experimentálnej elektronickej scény. Aktuálny program má podobu fascinujúceho a energiou nabitého maratónu, na ktorom ožívajú v nekonvenčnej interpretácii diela elektronických hlukových umelcov (Merzbow, Karkowski), rockového avantgardistu Lou Reeda aj skladateľov vážnej hudby (Xenakis, Tenney).


Sobota
14. 11. 2009 o 10.30
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

György Kurtág Játékok (Hry)

Ivan Šiller, klavír
Andrea Bálešová-Mudroňová, klavír
Žiaci základných umeleckých škôl v Bratislave

Vstup voľný

Hry Györgya Kurtága – jedno z najdôležitejších diel modernej výučby hry na klavíri, rozvíjajúce hudobnú zručnosť a tvorivosť malých i veľkých. Zábavné pre hráča i poslucháča, interpretačná výzva pre dieťa i dospelého. Koncert z vybraných skladieb sedemdielneho cyklu známeho maďarského skladateľa v podaní žiakov základných umeleckých škôl i renomovaných interpretov pripravil klavirista Ivan Šiller. Kto sa bude lepšie hrať?


Sobota
14. 11. 2009 o 19.00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Viera Janárčeková Noneto**
Tristan Murail Territoires de l´oubli*
Gérard Grisey Vortex Temporum I, II, III*
  
Quasars Ensemble
Ivan Buffa, klavír, dirigent

Prvý profilový koncert dynamickej „spektrálnej hudby“ na Slovensku v podaní špičkových slovenských interpretov. Najmonumentálnejšie klavírne dielo Tristana Muraila Territoires d'oubli a jedno z posledných diel Gérarda Griseya Vortex Temporum v slovenskej premiére, doplnené uvedením nového pôsobivého diela Viery Janárčekovej, slovenskej skladateľky žijúcej v Nemecku, uvedú Ivan Buffa a Quasars Ensemble.


Nedeľa
15. 11. 2009 o 10.30
Mirbachov palác

Iris Szeghy Canticum
Jana Kmiťová Elegies I, II, III
Ľubica Salamon-Čekovská Fragment a elégia
Lucia Papanetzová Imaginácie
Lucia Chuťková Desert Shore

Ema Pavláková, akordeón

Vstup voľný

Sólový recitál mladej talentovanej akordeonistky Emy Pavlákovej je výsledkom hľadania novátorských prístupov k nástroju. Zaznejú kompozície, ktorých vznik Pavláková iniciovala alebo ich uviedla v premiére (Desert Shore Lucie Chuťkovej, Elegies Jany Kmiťovej). Popri nich interpretuje diela, ktoré s úspechom uviedli na prestížnych európskych fórach (Canticum od Iris Szeghy na Varšavskej jeseni), respektíve sa dočkali prestížnych ocenení (Fragment a Elégia Ľubice Salamon-Čekovskej získala ocenenie na Royal Academy of Music v Londýne).


Nedeľa
15. 11. 2009 o 19.00
Divadlo Aréna

Karlheinz Stockhausen Hoffnung*
Mauricio Kagel In der Matratzengruft*

musikFabrik
Martyn Hill, tenor
Anu Tali, dirigentka

„Fabrika na hudbu“, dnes už takmer legendárna, určujúca smery a otvárajúca oči i uši státisícom po hudbe bažiacich tohto sveta.  Prináša posledné slová – ďaleké pozdravy z  hviezdy Sírius od Karlheinza Stockhausena a kozmické divadlo vekov Mauricia Kagela.


Sprievodné podujatia

Streda
4. 11. 2009 o 11.00
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, Zochova 1

Workshop Louisa Andriessena


10. – 12. 11. 2009
9.30 – 17.00
Mozartova sieň, Ventúrska 10

Medzinárodné sympózium „Melos“ a „Étos“: včera, dnes…, zajtra?

* slovenská premiéra
** svetová premiéra

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

Vstupenky/tickets

Top