Donna Rosi - módna prehliadka k 20. výročiu

Donna Rosi - módna prehliadka k 20. výročiu
  
 
Dátum/date: 12.11.2009 o 19:30h
Miesto konania/date of event: Medzinárodné divadlo Meteorit, Čuleňova 3, Bratislava

Vrámci prehliadky sa podáva aj malá recepcia, na ktorú sú pozvaní všetci. Recepcia je na mieste...

Bližšie info: www.donnarosi.sk
 
Vstupenky/tickets na módnu prehliadku 
 

Top