Slovensko - Chile

Priateľské medzištátne stretnutie
Slovensko - Chile

17. 11. 2009 o 17:00 hod.
štadión MŠK Žilina

Vstupné:
Západná tribúna, sektory B, C, D (ZT - B, ZT - C, ZT - D): 20,- EUR/602, 52 Sk (I. kategória)
Východná tribúna, sektory B, C, D (VT - B, VT - C, VT - D) 20,- EUR/602, 52 Sk (I. kategória)

Západná tribúna, sektory A, E(ZT - A, ZT - E): 10,- EUR/301, 26 Sk (II. kategória)
Východná tribúna, sektory A, E (VT - A, VT - E) 10,- EUR/301, 26 Sk (II. kategória)

Južná Tribúna, sektory A, B, C, D (JT - A, JT - B, JT - C, JT - D): 5,- EUR/150, 63 Sk (III. kategória)
Severná Tribúna, sektory A, B, C, D(JT - A, JT - B, JT - C, JT - D): 5,- EUR/150, 63 Sk (III. kategória)


Na základe nariadenia organizátora je prísny zákaz predaja viac ako 3 ks vstupeniek jednému zákazníkovi ! V prípade porušenia tohto nariadenia bude predajné miesto sankcionované !

Vstupenky/Tickets na Slovensko - Chile

Top