Vianočný koncert Dara Rolins JE ZRUŠENÝ

Oficiálne vyhlásenie k zrušeniu Vianočného koncertu Dary Rolins a českého symfonického orchestra zo strany slovenského promotéra.

Týmto podávame oficiálne vyjadrenie k zrušeniu Vianočných koncertov Dary Rolins, ktoré sa mali uskutočniť v Bratislave  10.11.2009 a Košiciach 17.11.2009.

Keďže sa nedospelo k dohode v otázkach financovania koncertov, boli sme nútení pristúpiť na rozhodnutie českej strany o zrušení oboch podujatí. Do 7.11.2009 sme uhradili spoločnosti ED Production viac ako polovicu celkovej dohodnutej sumy za koncert v Bratislave. Podľa nášho názoru táto nemalá čiastka by mala byť dostačujúca na pokrytie väčšiny produkčných nákladov. Napriek tomu však česká strana na základe zmluvných podmienok od zmluvy odstúpila a koncerty odvolala. Nútené spojenie koncertov s politickou stranou jednoznačne popierame. Do prípravy koncertov a ich propagácie sme vložili veľa úsilia a značné finančné prostriedky s cieľom priniesť slovenským fanúšikom tento ojedinelý projekt. Práve preto nás nesmierne mrzí, že sa koncerty neuskutočnia. Keďže sú obidve podujatia z našej strany kompletne produkčne zabezpečené, sme stale otvorení možnosti zrealizovať ich v náhradnom termíne.

Ospravedlňujeme sa touto cestou všetkým pozvaným hosťom ako aj  fanúšikom, ktorí si zakúpili na koncerty lístky.

*Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené. *

*V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného

Top