Zrušené predstavenia v MDPOH

Predstavenia v Mestskom Divadle P.O.Hviezdoslava
Jablko / Alternatívne divadlo Elle Danse - 19.12.2009
Canto Hondo / Elle Danse - 15.12.2009
sú ZRUŠENÉ

Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste,
kde boli zakúpené.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top