LETNÍ HOSTIA

Dňa 11. 12. 2009 o 19.00 hod. plánované predstavenie v Divadle ASTORKA KORZO ´90,
LETNÍ HOSTIA sa nehrá.
Náhradné predstavenie bude MESIAC NA DEDINE.

Vstupenky zostávajú v platnosti na náhradné predstavenie!

V prípade, že náhradné predstavenie nevyhovuje, klienti môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené do 3 pracovných dní od náhradného predstavenia!

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 3 pracovných dní od náhradného predstavenia!

Top