CAVEMAN

CAVEMAN   
 
Dátum/date: 25. 2. 2010 o 19:00 h
Miesto konania/date of event: Štúdio L+S, Bratislava

Máte chuť sa rozosmiať až k slzám? Príďte sa pozrieť na slávnu "one man show", čo robí muža mužom a ženu ženou, o rozdieloch medzi nami, o láske, partnerstve a vtipne utajených kvalitách oboch pohlaví...

Nachádzate sa často v zóne, kde je vždy zdvihnutá doska na záchode, chlpy vo vani, a kde slovo položil rovná sa hodil? Veríte tomu, že muži nozaj pochádzajú z inej planéty ako ženy? Ak ste aspoň raz odpovedali kladne, ste zrelí na absolvovanie komédie Caveman...

viac na www.caveman.cz

Vstupenky/tickets na predstavenie  Caveman

Top