A STATE OF TRANCE 450 s Armin van Buuren

SK
A State of Trance 450 v kráľovnej miest, v Bratislave !

Každotýždňová rádio show ‘A State of Trance’ Armina van Buurena, ktorá má počúvanosť viac ako 10 miliónov poslucháčov a je vysielaná viac ako 40-timi stanicami na celom svete v 26 krajinách sa blíži k svojej dekáde vysielania. Za ten čas sa stala najpopulárnejšou rádio show dnešnej tanečnej scény. V roku 2009 oslávila ‘A State of Trance’ 400-té výročie nezabudnuteľným sledom eventov. Armin s celou crew a vyselektovanými umelcami precestovali tri krajiny za tri dni, a celých týchto 72 hodín bez prestávky bolo vysielaných live video/rádio prenosom zo všetkých troch lokácií. Jediná otázka, ktorá na konci prenosu ostala otvorená bola: Aká už len má byť oslava ‘A State of Trance’ 450 aby sme toto tromfli? Rok ubehol, a my máme pre vás odpoveď!
Do 450-tej show ‘A State of Trance’ zostáva menej ako 4 mesiace a my vám hrdo môžeme oznámiť, že ‘ASOT 450’ bude opäť fantastický event. Okrem toho, že Armin a jeho vybraní hostia precestujú dva kontinenty kde navštívia štyri krajiny na päť klubových nocí, poslucháči budú mať opäť možnosť naladiť si live audio a video prenosy, aby nikto nezmeškal túto hudobnú oslavu.
Show ‘A State of Trance’ s poradovým číslom 450 to rozbehne vo štvrtok 1. apríla v Toronte v Kanade, v ikonickom klube The Guvernment. Odtiaľ sa budeme presúvať cez Severnú Ameriku do New Yorku, kde sa uskutočnia dve show, a to 2. apríla a 3. apríla v muzikantmi mimoriadne obľúbenej Roseland Ballroom.
Ak si myslíte, že týmto sa naša slávnostná púť končí, mýlite sa! Po eventoch v Toronte a New Yorku budeme pokračovať v oslave narodenín ‘A State of Trance’ v Európe. Štvrtý priamy rádio prenos bude v piatok 9. apríla z ‘Queen of the cities’, z Bratislavy, nasledovaný oficiálnou closing show ‘A State of Trance 450’ v sobotu 10. apríla v Poľsku, v Hale Stulecia v meste Wroclav.
Armin van Buuren: „Všetko čo robím ako umelec, DJ, producent a manažér labelu, to všetko sa spája v mojej týždennej rádio show ‘A State of Trance’”, a uzatvára „za úspech tejto rádio show vďačím mojim fanúšikom a chcem sa im za to všetko poďakovať, takže každoročná oslava show sa už stala tradíciou počas jej deväť ročnej existencie.”
Tento rok sme si zaumienili podtrhnúť medzinárodný charakter show ‘A State of Trance’. Úspešné uvedenie konceptu tri eventy v troch krajinách a live video prenos minulého roka bude v roku 2010 prekonané piatimi úžasnými show zo štyroch krajín a po prvýkrát nás v oslavovaní nezastaví ani oceán.
‘A State of Trance’ 450 bude eventom, na ktorý sa len tak nezabúda, takže si nenechajte ujsť jedinečnú šancu zúčastniť sa!
Viac info:
 
www.arminvanbuuren.sk
www.astateoftrance.com


A State of Trance 450 in Queen of the cities, Bratislava !
EN

Armin van Buuren’s weekly radio show “A State of Trance” has been going strong for almost a decade now, with over 10 million listeners every week, broadcasting on more than 40 radio stations worldwide in 26 countries, the show has remarkably grown out to be the most popular radio show in today’s dance scene.  In 2009 “A State of Trance” celebrated her 400th broadcast with an unforgettable series of events. Armin took a whole crew and a selection of Artists on tour, travelling to three countries in three days, broadcasting for 72 hours in a row, including three live video/radio streams on location. At the end of the transmission, the only question left was... How to top this next year with “A State of Trance” 450? One year later, we have the answer to this question!
With less than 4 months left till the 450th episode of  “A State of Trance”, we are proud to announce that ‘ASOT 450’ will be a fantastic event again. Besides following Armin and his special guests travelling two Continents, visiting 4 countries for 5 club nights, the listeners will have the chance again to tune in to live audio and video streams, to make sure that no one will miss out this celebration of music.
Episode 450 of “A State of Trance” will kick off on Thursday, April 1st in Toronto, Canada in the iconic Club The Guvernment. From there we continue our journey through Northern America by presenting two night shows on 2nd and 3rd of April, in New York City’s favorite music venue, Roseland Ballroom.
If you think that will settle as celebration, you are wrong! After the events in Toronto and New York it is time to continue the birthday of “A State of Trance” in Europe. The 4th broadcast will air live from Queen of the cities, Bratislava on Friday April 9th followed by the official closing of “A State of Trance 450” on Saturday April 10th in one of Poland’s graceful venues, the Centennial Hall in Wroclaw.
Armin van Buuren: "Everything I do as an artist, DJ, producer and label manager comes together in my weekly radio show "A State of Trance”. He concludes, “I owe the success of the radio show to my fans, and I want to thank them for that, therefore, within the nine years history of show, the annual celebration of completed episodes has become a tradition”.
This year, we decided to really expand the international characteristic of “A State of Trance”. The successful Introduction of 3 events in 3 countries, and the live video streaming of previous year gets topped by 5 incredible shows from 4 different countries in 2010, crossing the ocean for the very first time.
“A State of Trance” 450 will be an event to remember, don’t miss out on it!
More information on 
www.arminvanbuuren.sk
www.astateoftrance.com

Top