Eugen Onegin - zmena

Z technických dôvodov sme boli nútení uskutočniť zmenu v hracom pláne Opery SND. Namiesto dvoch januárových predstavení opery Eugen Onegin uvedieme obľúbené tituly Carmen (12. január 2010) a Nabucco (23. január 2010). Čajkovského opera sa na dosky Národného divadla dostane až vo februári 2010, podľa zverejneného hracieho plánu. Srdečne pozývame všetkých priaznivcov opery!

Zakúpené vstupenky platia aj na náhradné predstavenie, v prípade že ste tieto tituly už videli, môžete vstupenky vrátiť do 3 pracovných dní odo dňa predstavenia na predajných miestach, v ktorých boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 (po 1.8.2012 z dôvodu presťahovania na Radlinského 27) v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného do 3 pracovných dní od náhradného predstavenia!

Top