Horkýže Slíže - zmena!

Koncert Horkýže Slíže, ktorý sa mal konať v Nových Zámkoch
sa presúva do
Kultúrneho Domu ČADCA.
D
átum ostáva nezmenený.

12.3.2010 ZMENA MIESTA KONANIA!!! - Kultúrny Dom ČADCA

Top