S MAMOU

Dátum a čas/Date and time, Miesto konania akcie/Place of event:
6. 3. 2010 o 19:00 hod., Dom kultúry Ružinov, Bratislava
21. 3. 2010 o 19:00 hod., Divadlo J. Záborského, Prešov
22. 3. 2010 o 19:30 hod., Divadlo CASSIA - Košice

Strata pamäte je téma, ktorá nie náhodou obchádza súčasný svet v nekonečných podobách, analógiách a metaforách...
Matka postihnutá Alzheimerovou chorobou žije v domácnosti s dcérou, ktorá sa snaží pochopiť a akceptovať nové okolnosti súvisiace s jej diagnózou. Ale tak ako v reálnom živote, keď tragický pocit straty akejsi hmatateľnej identity často strieda aj úsmev, smiech nad absurdnosťou alebo výdych, človek dospeje k poznaniu, že emocionálne, podvedomé spojenie s blízkym človekom nestratíme vlastne nikdy.
Uvedenie tejto hry bolo poctou k významnému životnému jubileu Márie Kráľovičovej.

Scéna: Juraj Fábry
Hudba: Ľubica Salamon-Čekovská
Réžia: Roman Polák

                                           vstupenky na predstavenie S MAMOU

Top