UNI TICKET Nostalgia 2010

UNI TICKET Nostalgia 2010 
  
Vstupenka oprávňuje jej držiteľa k návšteve ľubovoľného filmového predstavenia v rámci bežného programu FK Nostalgia. Vstupenku je možné uplatniť do 22.12.2010.

Nevzťahuje sa na podujatia iných organizátorov konaných v priestoroch FK Nostalgia!

viac o programe FK Nostalgia na http://www.nostalgia.sk/

UNI TICKET Nostalgia 2010

Top