OTO 2009

Slávnostné udeľovanie cien v priamom prenose!

13. marec 2010 o 20.00 h
SND Opera/balet, Nová budova, Bratislava
Svoje miesta zaujmite najneskôr do 19.15 h, z dôvodu priameho TV prenosu.

Vstupenky / tickets na OTO 2009
Top