Výletné plavby na Devín

SPIATOČNÉ VSTUPENKY
1 linka
Bratislava ODCHOD
mimosezóna 10.00 h /hlavná sezóna 10.00 h
Devín ODCHOD mimosezóna 12.30 h /hlavná sezóna 13.30 h
2 linka
Bratislava ODCHODmimosezóna 15.00 h /hlavná sezóna 14.30 h
Devín ODCHOD
mimosezóna 17.30 h /hlavná sezóna 18.00 h

Ceny vstupeniek:
spiatočné: 5,50 EUR, dieťa 2-15 rokov 3,50 EUR

Panoramatická plavba k zrúcaninám hradu DEVÍN a sútoku riek Dunaja a Moravy s prestávkou na Devíne. Plavba začína pohľadmi na historickú časť Bratislavy a jej nábrežie a Bratislavský hrad, pokračuje popod Nový most a most Lafranconi smerom na Devín. Stredoveký hrad Devín /12 až 16. st/ je národná kultúrna pamiatka. Stojí na skale vo výške  212 m nad morom. Bol vybudovaný na mieste rímskej stavby a veľkomoravského hradiska, známy už v roku 864 ako Dowina. Hrad v roku 1809 napoleonské vojská vyhodili do vzduchu. V súčasnosti je na hrade archeologické múzeum.
Lodný cestovný poriadok na sezónu 2010 + Všeobecné prepravné podmienky na
www.lod.sk

Vstupenky / tickets na Výletné plavby na Devín
Top