JAN KRAUS aneb Hvězdy jak je neznáte

Dátum/date: 13.4.2010 o 19:00 hod.
Miesto konania/place of event: Dom kultúry Dúbravka
Cena/Price: 13.- €

JAN KRAUS aneb Hvězdy jak je neznáte

Jan Kraus je český herec, publicista, dramatik, režisér a predovšetkým známy moderátor populárnej relácie Uvolněte se,  prosím,  ktorú uvádza Česká televízia.
Táto neriadená moderátorská  strela  a súčasná špička v talkshow mieri  k nám   so svojím programom Jan Kraus aneb Hvězdy jak je neznáte. Kostru večera budú tvoriť historky hosťov, pesničky a odpovede na otázky poslucháčov v sále.
Jan Kraus si na tento večer pozval speváka skupiny Kabát Josefa Vojteka  a discjockeja Václava Kosíka.

Vstupenky/tickets na JAN KRAUS aneb Hvězdy jak je neznáte

Top