NE-YO

Vážení klienti,

 Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o., ktorá ako zmluvný partner organizátora zrušeného koncertu NeYo zabezpečovala distribúciu a predaj vstupeniek na tento koncert, si týmto dovoľuje informovať majiteľov zakúpených vstupeniek, že všetky reklamácie spolu so žiadosťami o vrátenie ceny vstupného si môžu uplatniť priamo u organizátora koncertu, ako spoločnosti zodpovednej za organizáciu koncertu a disponovanie s finančnými prostriedkami získanými z predaja vstupeniek. Kontaktné údaje organizátora pripájame na koniec tohto vyjadrenia.
 Organizátor uvádza, že predpokladaný začiatok vyplácania vstupného bude dňa 20.04.2010.
Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. nezodpovedá za organizáciu podujatia, ako ani za použitie finančných prostriedkov (ceny vstupného), ktoré boli predajnými miestami spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. od zákazníkov prijaté v mene organizátora podujatia a následne prevedené na jeho účet.

 

Kontaktné údaje organizátora zrušeného koncertu:
Obchodná firma: Kamil Krébes – KK
IČO: 40 505 685
DIČ: 1048386625
So sídlom: J. Murgaša 14, 903 01  Senec
e-mail:
kamil.krebes@gmail.com

Top