SMOKIE TOUR 2010

Dátum/Date Miesto/Place of event/ Čas/Time Cena/Price
18.5.2010 - Bratislava, cena 33,- eur

18.5.2010, 20:00 hod. Športová hala Pasienky, Bratislava

Pridané do predaja:

VIP Modrá tribúna stred
VIP Červená tribúna

Vstupenky/Tickets na Smokie Tour 2010

Top