FIFFBA 2010

FIFFBA 2010
Miesto konania/place of event: Palace Cinemas Polus, Bratislava
Dátum/date: 9.4. - 13.4.2010
Cena/Price: 12,- €
POZOR: Cena/Price od 9.4.2010 17,- €

FIFFBA 2010 - 12. Medzinárodný festival frankofónneho filmu Bratislava
Informácia o výmene vstupeniek: Permanentku na FIFFBA 2010 získate výmenou za tento lístok v infopointe FIFFBA v Palace Cinemas Polus počas trvania festivalu od 8.-13.4.2010
Vstupenky/tickets na FIFFBA 2010

Top