PARTIČKA

Populárne televízne hudobno - zábavné improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci
Hrajú:
Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Robert Jakab
Hudobný doprovod: Marián Čurko
Réžia : Daniel Dangl

3.5.2010 o 19,30 h
Kino Apollo Lučenec

4.5.2010 o 19,00 h
DK Hlohovec

6.5.2010 o 17,00 h. a 19,00 h
DK Ružinov Bratislava

10.5.2010 o 17,00 h. a 19,00 h
DK Ružinov Bratislava

17.5.2010 o 19.00 h
Dom armády Trenčín

18.5.2010 o 19.00 h
Dom kultúry Banská Bystrica

21.5.2010 o 19.00 h
Aula Univerzity Konštantína Filozofa Nitra


Vstupenky na všetky termíny predstavenia PARTIČKA

Top