100 členný cigánsky orchester

100 členný cigánsky orchester –jubilejný koncert

100 členný cigánsky orchester bol založený 2.novembra v roku 1985.Za uplynulé štvrťstoročie šírili cigánsku a ľudovú hudbu viac ako 1000 x na piatich kontinentoch sveta.Za spomínané obdobie vydali  viac CD a DVD nosičov.Za tieto získali 7 x platinové a 15 x zlaté ocenenie.

Na otvorení svetovej výstavy v Lisabone, 100 členný cigánsky súbor sa tešil jedinečnému úspechu. V roku 2000 získali cenu “Maďarské dedičstvo“ a v tom istom roku boli zapísaný aj do Guinnessovej knihy rekordov. V prvých  minutách tretieho tisícročia uviedli vynikajúci koncert v meste Monte Carlo pred Grand Casinom.  Zúčastnili sa na všetkých hudobných festivaloch sveta.

Ich umelecká  činnosť  je ojedinelá a nemá páru nikde vo svete. Jeho členovia  sú Rómovia ktorý hrajú vážnu a tradicionálnu maďarskú cigánsku hudbu. V tomto roku v apríli sa zúčastnia na festivale v Paríži, kde vystúpia v Theatre des Champs Elysées a chystajú sa na festival v roku 2011 v Bayreuth.

Cieľom 100 členného cigánskeho orchestra je šírenie a uchovanie hudobných tradícií, výchova mladých hudobných talentov. Orchester  so svojim umením a hudbou vždy a všade nájde cestu k srdciam divákov a takýmto spôsobom obohacuje farebnú paletu európskych kultúr.

V Bratislave dňa 10.júna 2010 si môžete vypočuť ich fenomenálny dvojhodinový koncert na Inchebe v Expo aréne.
Návštevníci pred koncertom   si môžu zakúpiť aj najnovšie nosiči tohto orchestra.
Máte sa načo tešiť!

Top