Činohra NATERAČ

Miesto konania akcie/ Place of event:Divadlo CASSIA - Košice
Dátum a čas/ Date and time:
13.9. 2010 o 19:00 hod.
Cena/Price: od 9,-EUR

Účinkujú: Jana Paulová, Pavel Zedníček a Zuzana Mixová  

viac informácií www.divadlocassia.sk

 Ticketportal nezodpovedá za zmenu v hereckom obsadení. Zmena programu vyhradená.

                                                                vstupenky na Činohru NATERAČ

Top