Činohra O LÁSKE

Miesto konania akcie/ Place of event:Divadlo CASSIA - Košice
Dátum a čas/ Date and time:
23. a 24.11. 2010 o 19:00 hod.
Cena/Price: od 9,-EUR

Radošínske naivné divadlo
Účinkujú: Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Lujza Schrameková alebo Lenka Barilíková, Soňa Norisová , Kristína Farkašová alebo Petra Molnárová alebo Lucia

Molnárová, Mojmír Caban, Csongor Kassai alebo Richard Felix, Kamil Mikulčík alebo René Štúr, Milan Šago

viac informácií www.divadlocassia.sk

Ticketportal nezodpovedá za zmenu v hereckom obsadení. Zmena programu vyhradená.

                                                                                         vstupenky na Činohru O LÁSKE

Top