Tu es PETRUS

Dátum/Date, Miesto konania/Place of performance:
17.11.2010 o 19:00 hod.,  Steel Aréna, Košice
Cena/Price:
  od 22 EUR

Monumentálne dielo poľského skladateľa a dirigenta Piotra Rubika s textami prozaika Zbigniewa Ksiažeka, skomponované na počesť rodáka, pápeža Jána Pavla II. Texty skladieb ako i sprievodné slovo ku každej skladbe je inšpirované básnickou tvorbou  Jána Pavla II, jeho meditáciami alebo staťami z Biblie. Zamýšľajú sa nad aktuálnymi problémami ľudstva i jednotlivca v dnešnom svete, poznačenom sebectvom a nepochopením Božej Lásky. Najdôležitejším odkazom celého diela je potreba pokoja vo svete i v každom človeku, tak ako to zdôrazňoval aj sám pápež. Oratórium Tu es Petrus je časťou súborného diela. Piotr Rubik je skladateľ populárnej symfonickej hudby a tiež filmovej a divadelnej hudby. Vyštudoval konzervatórium a hudobnú akadémiu F.Šopéna vo Waršave. Ďalej študoval kompozíciu filmovej hudby v talianskom . Skomponoval hudbu do filmov ako Quo Vadis , Prymas či Zemsta. Zbigniew Ksiažek je uznávaný poľský scenárista, prozaik, dramaturg a textár mnohých známych poľských  interpretov. Je laureátom viacerých národných ocenení za umeleckú tvorbu. Hlavnou časťou diela Tu es Petrus je 60 členný symfonický orchester Svätokrížskej Filharmónie O.Kolberga v Kielcach známy v mnohých štátoch Európy, Ameriky a Ázie. Emócie z koncertu umocní 50 členný zbor a 6 sólistov. Hudba Piotra Rubika skvelo vystihuje posolsvo ukryté v jednotlivých skladbách.

Vstupenky na predstavenia je nutné zakúpiť pre každého diváka. Pre dospelého rovnako ako aj pre dieťa.
                                   

                                                               vstupenky na predstavenie Tu es PETRUS

Top