Miroslav Donutil

Z dôvodu povodní sú obe vystúpenia M. Donutila
24.08.2010 - Prievidza
22.08.2010 - Jasl. Bohunice
ZRUŠENÉ
Amfiteáter, aj kultúrny dom sú zaplavené.

Klient môže vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpil.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top