LEONARD COHEN: PLÁN PRESUNU MIEST Z INCHEBA EXPO ARENA DO NTC SIBAMAC ARENA

Agentúra Vivien s.r.o. fanúšikom a divákom oznamuje, že bola nútená presťahovať koncert hviezdneho interpreta Leonarda Cohena, pôvodne naplánovaný na 13. októbra v priestoroch Incheba Expo Arény, do priestorov Národného tenisového centra SIBAMAC Aréna Bratislava.
Všetky zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti a budú podľa ceny náležite umiestnené v NTC Sibamac Aréne, k maximálne možnej spokojnosti diváka. Organizátor zároveň dáva možnosť vrátenia vstupeniek v plnej výške a to do termínu 20. august 2010. Termín možnosti vrátenia vstupeniek sa predlžuje do 31.8.2010.
Zasadací poriadok sedadiel pri zmene miesta konania z Incheba Expo Arena do SIBAMAC ARÉNA  priložený nižšie.

Agency Vivien apologized to fans and audience, but it was forced to change the venue for the upcoming Leonard Cohen’s concert.
Primary scheduled concert on October 13, 2010 in Incheba Expo Arena, must be moved to the SIBAMAC ARENA (Address: Prikopova 6, Bratislava).
Promoter enables to refund tickets until the August 31, 2010, via ticket seller TICKETPORTAL.
Here is the seating plan of the seats transfer from the Incheba Expo Arena to the SIBAMAC ARENA.

Plán sedenia/seating plan
 

Top