POWER DAY – ÚSPECH SI TY!

Vážení priaznivci vzdelávania a motivácie,
 
do seminára POWER DAY – ÚSPECH SI TY! s Petrom Krištofovičom zostávajú už len  4 dni, dovoľujeme si  Vám dať do pozornosti organizačné pokyny ohľadom  vstupov, parkovania  a sedenia v Expo Aréne  pre GOLD účastníkov a pre platinum účastníkov ( v mapke sú zakreslené vjazdy pre autá, vchody pre platinum a gold účastníkov a  parkovanie  pre gold a platinum účastníkov)

 
 
Upozornenie pre všetkých účastníkov:
 
 
Registrácia účastníkov
 
Začiatok registrácie o 8.30 hod do 10.00 hod.
 
 
Parkovanie a vstupy do Expo arény
 
Vjazd autom  pre platinum účastníkov do areálu  Incheby je označený na mapke 4a/4b a potom vchod do priestorov  Expo arény pre PLATINUM účastníkov je : 7a/7b  ( parkovisko  „G“ pre Platinum účastníkov)
                                 
Vjazd autom pre gold účastníkov do areálu Incheby je označený na mapke 1a/1b  a potom vchod do priestorov Expo arény pre GOLD účastníkov je: 2a/2b ( parkovisko „H“ pre Gold účastníkov)
 
Pre peších platinum a gold účastníkov je vyhradený vstup – 3a/3b
   
Parkovanie si všetci účastníci hradia na vlastné náklady  5€ / auto/ deň
 
Catering
 
Pre platinum účastníkov je počas prestávok zabezpečený catering zdarma.
 
Pre Gold účastníkov je počas celého dňa, možnosť zakúpiť si občerstvenie v priestoroch Expo arény.
 
Vstupenky
 
Vstupenky s pôvodným dátumom 24.4. 2010 sú platné a budú akceptované pri registrácii účastníkov 11.9.2010
 
GOLD vstupenky, ktoré nemajú zlosovateľnú časť, boli zakúpené za LAST MINUTE cenu 49,50 € - nie sú zlosovateľné, ale pri registrácii budú akceptované.
 
Oblečenie
 Casual
 
Vstupenky/Tickets na podujatie POWER DAY.
 
Prajeme pekný deň.

Allschola, s.r.o

Top