STUDENT UV PARTY

STUDENT UV PARTY
  
 
Dátum/Date: 28.10.2010  o 20:00
Miesto/Place: SAINT TROPEZ -  disco & restaurant , Šancová 112 , 820 00 Bratislava
Cena/Price: prvých 100ks 2,- EUR, ďalších 150ks 3,-EUR, ostatné 4,- EUR

Vstupenky/Tickets na podujatia STUDENT UV PARTY

Top