Na Leonarda Cohena bez alkoholu a nebezpečných predmetov

Na Leonarda Cohena bez alkoholu a nebezpečných predmetov

BRATISLAVA – Fanúšikovia kanadského speváka Leonarda Cohena sa už nevedia dočkať jeho bratislavského koncertu. Ten už je niekoľko týždňov beznádejne vypredaný a 13. októbra tak v bratislavskej NTC Sibamac Aréne táto žijúca legenda zaspieva do posledného miesta zaplnenému hľadisku.


Brány NTC sa pre fanúšikov otvoria už dve hodiny pred samotným vystúpením, teda o 18.00. „Vstup do haly sme sa rozhodli otvoriť skôr z dôvodu, aby mali diváci dostatok času a aby si v pokoji mohli nájsť svoje miesto. Koncert začína presne o 20.00 a z úcty k umelcovi by sme chceli, aby všetci o tomto čase už sedeli na svojich miestach,“ povedala Katarína Gembická z agentúry Vivien. Upozorňuje tiež, že z dôvodu zmeny miesta konania koncertu z pôvodne avizovanej Incheby do NTC môžu nastať malé problémy s usádzaním.„Vopred sa divákom ospravedlňujeme za prípadné problémy tohto charakteru. Tie môžu byť spôsobené práve zmenou miesta konania koncertu. Tá však nebola zapríčinená ani nami, ani umelcom,“ tvrdí Gembická. Koncert budú sprevádzať aj prísne bezpečnostné opatrenia. Okrem zákazu nosenia alkoholu, omamných látok, fliaš, sklenených predmetov či zbraní, manažment Leonarda Cohena trvá aj na zákaze fotografovania a filmovania. „Tento zákaz platí počas celého koncertu. Na žiadosť manažmentu umelca bude v prípade porušenia zákazu divák strážnou službou vyvedený z priestorov haly a bude musieť odovzdať nafotený, prípadne nafilmovaný materiál,“ upozorňuje Katarína Gembická.

 

Top