Bratislavské jazzové dni SLSP 2010

Špeciálna permanentka na jazzaky

Na základe obrovského záujmu o VIP vstupenky, ktorých počet z priestorových dôvodov nie je možné navýšiť, sa organizátori rozhodli prijať kompromisné riešenie vo forme  predaja špeciálnych permanentiek, ktoré v sebe zahŕňajú stále miesto a denné  žetóny na občerstvenie v hodnote 3,- €.
Cena permanentky je 75,- €.
Permanentky na číslované sedenie

Top