Vianočný spev pre život s donskými kozákmi

Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava
4. adventná nedeľa 19.12.2010 o 16.30 hod.

Koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny
Vianočný spev pre život
Veľký zbor donských kozákov, dirigent Ivan Šallijev
Hostia: Andrea Čajová – soprán
Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, dirigent Adrian Kokoš

Program:
Svjatyj Bože /pravoslávne spevy/ 
Slávnosť hlasov /operné árie a zbory/
Večerný zvon /ruské ľudové piesne/
Vianočná koleda /vianočné skladby/

Tradičný koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny pod názvom Vianočný spev pre život prináša Veľký zbor donských kozákov do Bratislavy v  4. adventnú nedeľu 19. decembra 2010 o 16.30 hodine do Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici.

Himalájske výšky a mariánske hĺbky sólistov popredných ruských aj svetových operných scén združených vo Veľkom zbore donských kozákov zaznejú v pravoslávych spevoch a ruských ľudových piesňach, ale aj v bloku operných árií a zborov a, samozrejme, vo vianočnom finále koncertu.

Hosťami donských kozákov budú naša vynikajúca mladá sopranistka Andrea Čajová a Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu pod taktovou Adriana Kokoša.

Vstupenky na koncert Vianočný spev pre život s donskými kozákmi

Top