FOLK-BLUES SESSION 10

FOLK-BLUES SESSION 10 
 
X. ročník festivalu, účinkujú: DURA & BLUES CLUB (J. Turtev, E. Procházka, I. Tomovič), ZUZANA SUCHÁNKOVÁ & MIRO ZÁHRADNÍK, HANKA DUNDROVÁ & THE KIDS (ČR), ZVA 12:28 BAND

sobota 13.11.2010, DK Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava, čas: 18:00, vstupné: predpredaj 3,50 euro, na mieste 5 euro.

 
Vstupenky/Tickets na podujatie FOLK-BLUES SESSION 10

Top