Hammerklavier festival

12.–14. novembra 2010
Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Bratislava

Cena: 8 € /dôchodcovia, študenti 4 €/

PROGRAM:
12.11.2010 o 18.30 h
Le Rétour à Paris
C. Ph. E. BACH, J. HAYDN, J. N. HUMMEL, J. V. H. VOŘÍŠEK, J.  L. DUSÍK 
Petra MATĚJOVÁ /ČR/ klavír

12.11.2010 o 20.00 h
Hommage à Chopin I. (mazurky, nokturná a komorná hudba)
Viviana SOFRONITZKI /RU/CA/ – klavír
Sergej ISTOMIN /RU/FR/ – violončelo

13.11.2010 o 19.00 h
Mozart & Beethoven /kvintetá pre klavír a dychové nástroje/
Marek NIEWIEDZIAŁ /PL/ – hoboj, Róbert ŠEBESTA – klarinet
Rudolf LINNER – prirodzený roh, Szymon JÓZEFOWSKI /PL/ – fagot,
Peter GUĽAS – klavír

14.11.2010 o 19.00 h
Hommage à Chopin II. /koncerty/
Daniela VARÍNSKA,  Jordana PALOVIČOVÁ – klavír
SOLAMENTE NATURALI /umelecký vedúci Miloš VALENT – husle/

Vstupenky na koncerty Hammerklavier festival

Top