KABARETNÝ SEN

KABARETNÝ  SEN

- je to postavené ako ucelený spevácko-tanečný program estrádneho charakteru (teda nie dejovo). Jedno číslo strieda druhé, pričom sa v rámci dramaturgie menia rôzne nálady, resp. atmosféry, s ktorými budeme pracovať.
- celý kabaret začína veľmi veselo, navodzuje romantickú atmosféru francúzskych uličiek, Mouline Rouge, prejdeme cez Edit Piaf až ku kankánu. Od začiatku až po kankán možno to považovať za akúsi francúzsku časť predstavenia.
- po kankáne nasledujú tri čísla z nemeckého kabaretu, ktorý vznikol v období fašistického nemecka. Piesňou Meybe this time sa presúvame z romantickej francúzskej atmosféry do pochmúrneho vojnového Nemecka, do obdobia tak tragického a nebezpečného, že kabarety, zábavy a sex boli jedinou útechou ľudí. Mala by to byť atmosféra starého, od cigariet zadymeného nemeckého baru, kde hostí zabávajú tanečnice a speváci, ktorých jediným spôsobom prežitia je zábava iných a predávanie samých seba. V tejto atmosfére sme až do piesne Kabaret, kde sa to láme, keďže speváčka spieva, že život je kabaret a treba sa zabávať.
-  po piesni Kabaret nasleduje choreografia "Be Italian" s tamburínkami. Je to finále prvej časti a to už by malo byť opäť vo veselšom duchu.....aj keď nie veselom v zmysle zábava, ale skôr v optimistickejšom. Je to dynamická choreografia, rytmická, a temperamentná.
 
V prestávke umocní navodenú atmosféru Edit Piaf.
 
- Po prestávke začína Americká časť predstavenia.......kabaretiér prichádza pomedzi stoly na javisko, pripíja si s hosťami, koketuje s dámami.....po príchode na javisko sa snaží divákov preniesť do Chicaga, mesta plného gangstrov a dobrého džezu. V atmosfére amerického veľkomesta sme aj v ďalších číslach, nasleduje duet Frankieho Sinatru a Celine Dion (All the way) a samozrejme dobre známy New York, New York. Tu spieva spevák a dievčatá okolo neho tancujú.
- po americkej časti nasleduje časť medzinárodná......najprv juhoamerické tango, potom orient a nakoniec samba. Medzitým samozrejme kabaretiér alebo spev.
 
Zhrnutie:
Celé predstavenie je zostavené "skladačkovo" z rôznych choreografií a speváckych árií, pričom nás počas celého večera sprevádza kabaretiér. Atmosféra a prostredie sa v priebehu večera niekoľkokrát mení. Od veselej romantickej, cez tragickú predvojnovú, až po americkú, juhoamerickú a orientálnu.
 

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie KABARETNÝ  SEN


Top