SĽUK - Vianočný koncert SĽUKu - Vinšujeme vám...

Dátum: 20.12.2010 o 18:00 h
Miesto konania:
Veľká sála Slovenského Rozhlasu, Bratislava
Vstupné: 7 €, dôchodci 3 €

Premiérou koncertu plného kolied a vianočných piesní chce SĽUK a predovšetkým jeho ľudový orchester so ženskou speváckou skupinou priblížiť divákom atmosféru tradičných Vianoc Slovákov a národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Špecifikom tohto programu je výber vianočného repertoáru a rôznosť prístupov pri jeho spracovaní oslovenými hudobnými skladateľmi. V programe zaznejú koledy, vianočné piesne a hudba Chorvátov, Maďarov, Nemcov, Rusínov a Goralov v interpretácii vynikajúcich umelcov SĽUKu. Hudobným spestrením je aj použitie ľudových nástrojov typických pre vianočné obdobie a hudbu vybraných etnických skupín – píšťaliek, zvoncov, rolničiek a trombít.

Námet: Peter Niňaj
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Hudobné spracovanie: Martin Čorej, Peter Jantoščiak, Stanislav Palúch, Samo Smetana, Jaroslav Stráňavský, Leonard Vajdulák, Peter Zagar

V programe účinkujú:
Ľudová hudba SĽUK-u:
Zuzana Pokorná – 1. husle
Jozef Lednický – I. husle, spev, píšťalky
Peter Rogel – II. husle, drumbľa
Peter Mikulec – violová kontra
Matej Šajgalík – violová kontra, gitara
Andrej Jarolín – cimbal, bicie
Pavol Vician – kontrabas
Peter Niňaj, a. h. – organ, zvony, basová píšťala, bicie
Róbert Puškár, a. h. – spev, husle, drumbľa, píšťalky, trombita, bicie, mandolína, zvony
Zuzana Bujnová a. h, - flauta, zobcová flauta

Ženská spevácka skupina SĽUK-u:
Zuzana Broszová, Ivana Hrdlovičová, Adriana Jarolínová, Kristína Mikitová, Mária Straková, Silvia Vitteková

Viac informácií na:
www.sluk.sk

Vstupenky / Tickets na Vianočný koncert SĽUKu - Vinšujeme vám...

Top